Vynikajúce služby

1

AOOD sa snaží poskytovať našim zákazníkom najlepšie služby. Aktívne sa podieľame na ranej fáze návrhu našich klientov, pričom plne zohľadňujeme rôzne signálne a elektrické vedenia ich systému, priestor, inštaláciu, prostredie a požiadavky na výkon, poskytujeme im profesionálne návrhy a pomáhame im nájsť optimalizované riešenie rotujúceho rozhrania-posuvný krúžok.

Rýchla reakcia je základnou požiadavkou na každého predajcu AOOD. Udržiavame nepretržitú dostupnosť pre našich zákazníkov a zaisťujeme, aby ich otázky / potreby bolo možné vyriešiť v čo najkratšom čase. Ak dôjde k oneskoreniu výroby, informujeme našich zákazníkov včas.

Máme tiež dobrú záruku a popredajnú politiku, aby sme zaistili, že neočakávané problémy budú vyriešené čo najrýchlejšie. Spravodlivá cena, vynikajúca kvalita a konzistentné služby je to, čo AOOD poskytne našim zákazníkom.